Stjernen SKU – terminliste

Stjernen SKU har åpent på mandager og første dag er mandag 28. august. Barnesjakken følger i hovedsak skoleruta og har fri i skoleferier som høstferie, vinterferie, påskeferie og sommerferie.

Barnesjakken starter kl 17:00 og avsluttes kl 18:30.

Terminliste:

28. august

4. september
11. september
18. september
25. september

9. oktober
16. oktober
23. oktober
30. oktober

6. november
13. november
20. november
27. november (juleavslutning)

Merk! Ingen barnesjakk 2. oktober grunnet høstferie.