Referat fra årsmøte

ÅRSMØTE SJAKKLUBBEN STJERNEN 28.02.2022
Til stede:
Odd Ristesund, Bendik Østbye Johannessen, Svein Hagelund, Kristoffer Gressli, Jonas Kjørberg Siraj,
Vegard Ramstad, Jørn Valgermo, Vidar Andreassen, Trond Munkejord og Sigurd Loe Grøver.

1
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

2
Møteleder: Vegard Ramstad.

3
Referent: Jørn Valgermo.

4
Undertegner protokollen: Jonas Kjørberg Siraj og Vidar Andreassen.

5
Vegard orienterer om årsberetningen.
Langsjakk har gått høst 2021 og går nå vår 2022. Takk til Erik Løveid som er ansvarlig for disse
turneringene.
Hurtigsjakk og Lynsjakk har delvis blitt arrangert høst 2021, men går nå som normalt våren 2022.
Lynsjakk gått som normalt med unntak av romjula.
Digitalt tilbud med faste mandagsturneringer på Lichess.
Arrangerte begynnerkveld i slutten av januar. 9 stykker møtte opp. Vegard og Bendik arrangerte.
Flere av de oppmøtte har vendt tilbake på andre turneringer. Mener vi har et potensiale å nå ut til
flere nå som vi kommer i gang igjen med et normalt tilbud.
Om medlemskap: Åpnet i COVID-tiden at man kunne betale lavere avgift i 2020 og 2021. Normalt er
1300 årskontingent, omtrent halvparten går til NSF.
Kristoffer orienterer om medlemmer: 2019 medlemsrekord med 203 medlemmer (inkludert
bimedlemmer). 2020 var vi 180 medlemmer. I 2021 var dette halvert til omtrent 105 medlemmer.
Per dags dato i 2022 er vi 120 medlemmer. Det ser lyst ut i og med at normalt tilbud ser ut til å
vedvare. De fleste nye medlemmer er mellom 20 og 30 år. De fleste medlemmer bor i nærheten.
Barnesjakken har begynt å ta seg opp igjen i regi av Petter Yran. På det meste før COVID var det
mellom 20 og 30 barn med. Dette resulterer i noe støtte fra Oslo Kommune.
Østlandsserien går. Har med 4 lag. Førstelaget ligger midt på tabellen i første divisjon. Har eget
kvinnelag.

6
Kristoffer orienterer om årsregnskapet for 2021.
Sum inntekter 2021 = 214 949
Sum kostnader 2021 = 176 793
Årsresultat 2021 = 38 156.
Årsresultatet for 2020 var 55 962.
Utgående balanse på bankkonto 2021 var NOK 196 591,64.
Revisor Kjell Iversen har godkjent årsregnskapet for 2021.

7
Årsmøtet støtter ansvarsfrihet for styret.

8
Innkomne forslag og eventuelt:
a. Bendik orienterer på vegne av arrangementkomiteen til Sjakk NM 2023.
• Stjernen skal arrangere Sjakk NM i 2023 i Oslo.
• Stjernen fyller samtidig 100 år, så dette er en perfekt anledning til å feire.
• Målet er å ha det største NM noensinne.
• Arena blir Vallhall. Arrangementkomiteen skal på befaring torsdag 10.mars.
• Vi trenger flere frivillige til kombinasjon av oppgaver før arrangementet, under og etter.
b. Det ble diskutert verving av medlemmer.
c. Svein Hagelund orienterer om at selskapet hans kan sponse aktivitet rundt barn og unge. Dette er
en mulighet Stjernen må følge opp.

9
Årskontingent på 1300 (700 for førsteårsmedlem og bimedlem) ble vedtatt. Det presiseres at honnørkontingenter kan behandles individuelt av styret.
Foreslått budsjett ble vedtatt.

10
Vegard Ramstad takker for seg etter 8 år som leder.
Forslag til valg:
Styreleder: Bendik Østbye Johannessen
Kasserer: Kristoffer Gressli
Styremedlemmer: Andrea Westgaard Schneider, Jørn Valgermo, Jonas Kjørberg Siraj, Vidar Andreassen, Trond Munkejord
Varamedlemmer: Vegard Ramstad, Sigurd Loe Grøver
Valgkomite: Vegard Ramstad og Sigurd Loe Grøver
Representanter inn i AS: Kristoffer Gressli og Bendik Østbye Johannessen
Alle ble enstemmig valgt.
__________________
Jonas Kjørberg Siraj (sign)
Oslo, 28.02.22
______________________________
Vidar Andreassen (sign)
Oslo, 28.02.22