Stjernen SKU – terminliste

Stjernen SKU har åpent på torsdager. Barnesjakken følger i hovedsak skoleruta og har fri i skoleferier som høstferie, vinterferie, påskeferie og sommerferie.

Barnesjakken starter kl 17:00 og avsluttes kl 18:15.

Vårsemesteret går fra medio januar og ut mai, mens høstsemesteret går fra ultimo august til medio desember.

Høsten 2022

25. august: Oppstart

1. september
8. september
15. september
22. september
29. september

HØSTFERIE
13. oktober
20. oktober
27. oktober

3. november
10. november
17. november
24. november

1. desember
8. desember
15. desember (juleavslutning)

Det er ikke barnesjakk i høstferien, 6. oktober.

Oppstart etter juleferien:
Torsdag 20. januar (med forbehold om endringer)

Våren 2023:

19. januar
26. januar

2. februar
9. februar
16. februar
VINTERFERIE

2. mars
9. mars
16. mars
23. mars
30. mars

PÅSKEFERIE
13. april
20. april
27. april

4. mai
11. mai
KR. HIMMELFART
25. mai

1. juni
8. juni (sommeravslutning)

Det er ikke barnesjakk i vinterferien (23. februar), påskeferien (6. april) og kristi himmelfart (18. mai)

Oppstart etter sommerferien:
Torsdag 24. august 2023 (med forbehold om endringer)

Stjernens barnesjakksider:

Innhold:

Praktiske lenker

Kontakt