Stjernen SKU – terminliste

Stjernen SKU har åpent på torsdager. Barnesjakken følger i hovedsak skoleruta og har fri i skoleferier som høstferie, vinterferie, påskeferie og sommerferie.

Barnesjakken starter kl 17:00 og avsluttes kl 18:15.

Vårsemesteret går fra 16. januar til 28. mai, mens høstsemesteret går fra 27. august til 19. desember.

Våren 2020:

16. januar: Oppstart
23. januar:
30. januar

6. februar
13. februar
OBS! vinterferie 20. februar!
27. februar

5. mars
12. mars avlyst gr. koronaviruset
19. mars avlyst gr. koronaviruset
26. mars

2. april
OBS! påskeferie 9. april
16. april
23. april
30. april

7. mai
14. mai
OBS! Kr. himmelfart 21. mai
28. mai: sommeravslutning

Merk! Følgende dager er det ikke barnesjakk: 20. februar (vinterferie) og 9. april (påskeferie) og 21. mai (kr. himmelfart)

Oppstart etter sommerferien:
Torsdag 27. august (med forbehold om endringer)

Høsten 2020:

Høsten 2020 er avlyst. Vi starter først opp igjen i 2021.

Oppstart etter juleferien:
Torsdag 14. januar 2021 (med forbehold om endringer)

Stjernens barnesjakksider:

Innhold:

Praktiske lenker

Kontakt