Stjernen SKU – terminliste

Stjernen SKU har åpent på torsdager. Barnesjakken følger i hovedsak skoleruta og har fri i skoleferier som høstferie, vinterferie, påskeferie og sommerferie.

Barnesjakken starter kl 17:00 og avsluttes kl 18:15.

Vårsemesteret går fra medio januar og ut mai, mens høstsemesteret går fra ultimo august til medio desember.

Høsten 2023

24. august: Oppstart

31. august
7. september
14. september
21. september
28. september

HØSTFERIE
12. oktober
19. oktober
26. oktober

2. november
9. november
16. november
23. november

30. november
7. desember
14. desember (juleavslutning)

Det er ikke barnesjakk i høstferien, 5. oktober.

Oppstart etter juleferien:
Torsdag 19. januar (med forbehold om endringer)

 

Stjernens barnesjakksider:

Innhold:

Praktiske lenker

Kontakt