Stjernen SKU – terminliste

Stjernen SKU har åpent på torsdager. Barnesjakken følger i hovedsak skoleruta og har fri i skoleferier som høstferie, vinterferie, påskeferie og sommerferie.

Barnesjakken starter kl 17:00 og avsluttes kl 18:15.

Vårsemesteret går fra medio januar og ut mai, mens høstsemesteret går fra ultimo august til medio desember.

Høsten 2021

23. september: Oppstart
30. september

7. oktober
14. oktober
21. oktober
28. oktober

4. november
11. november
18. november
25. november

2. desember
9. desember
16. desember (juleavslutning)

Oppstart etter juleferien:
Torsdag 20. januar (med forbehold om endringer)

Våren 2022:

20. januar
27. januar

3. februar
10. februar
17. februar
VINTERFERIE

3. mars
10. mars
17. mars
24. mars
31. mars

7. april
PÅSKEFERIE
21. april
28. april

5. mai
12. mai
19. mai
KR. HIMMELFART

2. juni
9. juni (sommeravslutning)

Det er ikke barnesjakk i vinterferien (24. februar), påskeferien (14. april) og kristi himmelfart (26. mai)

Oppstart etter sommerferien:
Torsdag 25. august 2022 (med forbehold om endringer)

Stjernens barnesjakksider:

Innhold:

Praktiske lenker

Kontakt