Stjernen SKU – terminliste

Stjernen SKU har åpent på torsdager. Barnesjakken følger i hovedsak skoleruta og har fri i skoleferier som høstferie, vinterferie, påskeferie og sommerferie.

Barnesjakken starter kl 17:00 og avsluttes kl 18:15.

Vårsemesteret går fra medio januar og ut mai, mens høstsemesteret går fra ultimo august til medio desember.

Våren 2024

Det er oppstart 4. januar. Etter dette følger semesteret skoleruta, dvs med fri i skoleferier og på røde dager. Siste barnesjakk er 20. juni.

Oppstart etter sommerferien:
Dette vil bli annonsert senere, men i utgangspunktet i slutten av august.

 

Stjernens barnesjakksider:

Innhold:

Praktiske lenker

Kontakt