Bli medlem i Stjernen SKU!

Innmelding:

For å melde deg/ditt barn inn i Stjernen SKU:

  • Fyll inn innmeldingsskjema (til høyre, eller under hvis du surfer på mobil/nettbrett)
  • Betal medlemskontingent til (OBS! Merk betalingen med barnets navn!)
    Stjernen SKU (org.nr 919226323)
    Seilduksgata 11
    0553 Oslo
    Kontonummer: 1503.93.97088

Medlemskontingent og treningsavgift: kr 300 (per semester)

Hvorfor bli medlem?

I tillegg til å kunne ta del i våre treninger, blir du medlem av Ungdommens Sjakkforbund og kan delta i Barnas Grand Prix og Ungdommens Grand Prix. Dessuten får du medlemsbladet «Førsteraden» hjem i posten inntil 6 ganger i året.

Må jeg bli medlem med en gang?

Nei, du skal selvfølgelig få lov til å prøve noen ganger før du melder deg inn!

Lenker:

Innmeldingsskjema Stjernen SKU