Stjernen SKU – terminliste

Stjernen SKU har åpent på mandager. Barnesjakken følger i hovedsak skoleruta og har fri i skoleferier som høstferie, vinterferie, påskeferie og sommerferie.

Barnesjakken starter kl 17:00 og avsluttes kl 18:30.

Høsten 2017:

28. august

4. september
11. september
16. september: barneturnering for spillere som har spilt få sjakkturneringer
18. september
25. september

9. oktober
16. oktober
23. oktober
30. oktober

6. november
13. november
20. november
27. november (juleavslutning)

Merk! Ingen barnesjakk 2. oktober grunnet høstferie.

Våren 2018:

29. januar: oppstart

5. februar
12. februar
26. februar

5. mars
12. mars
19. mars

9. april
16. april
23. april
30. april

7. mai
13. mai
28. mai: sommeravslutning

Merk! Følgende dager er det ikke: 19. februar (vinterferie), 26. mars og 2. april (påskeferie), 21. mai (pinse).

Stjernens barnesjakksider:

Innhold:

Praktiske lenker

Kontakt