Stjernen SKU – terminliste

Stjernen SKU har åpent på mandager. Barnesjakken følger i hovedsak skoleruta og har fri i skoleferier som høstferie, vinterferie, påskeferie og sommerferie.

Barnesjakken starter kl 17:00 og avsluttes kl 18:30.

 

Våren 2018:

29. januar: oppstart

5. februar
12. februar
26. februar

5. mars
12. mars
19. mars

9. april
16. april
23. april
30. april

7. mai
14. mai
28. mai: sommeravslutning

Merk! Følgende dager er det ikke: 19. februar (vinterferie), 26. mars og 2. april (påskeferie), 21. mai (pinse).

Stjernens barnesjakksider:

Innhold:

Praktiske lenker

Kontakt