Stjernen SKU – terminliste

Stjernen SKU har åpent på torsdager. Barnesjakken følger i hovedsak skoleruta og har fri i skoleferier som høstferie, vinterferie, påskeferie og sommerferie.

Barnesjakken starter kl 17:00 og avsluttes kl 18:15.

Vårsemesteret går fra 24. januar til 23. mai, mens høstsemesteret går fra 29. august til 12. desember.

Høsten 2019:

29. august: oppstart

5. september
12. september
19. september
26. september

OBS! Høstferie 3. oktober!
10. oktober
17. oktober
24. oktober
31. oktober

7. november
14. november
21. november
28. november

5. desember
12. desember – juleavslutning

Våren 2019:

24. januar: Oppstart
31. januar

7. februar
14. februar
OBS! vinterferie 21. februar!
28. februar

7. mars
14. mars
21. mars
28. mars

4. april
11. april
OBS! påskeferie 18. april
25. april

2. mai
9. mai
11. mai – Klubbtur – Turnering i Ski
16. mai
23. mai: sommeravslutning

Merk! Følgende dager er det ikke barnesjakk: 21. februar (vinterferie) og 18. april (påskeferie)

Oppstart etter sommerferien:
Torsdag 29. august (med forbehold om endringer)

Stjernens barnesjakksider:

Innhold:

Praktiske lenker

Kontakt