Stjernen SKU – terminliste

Stjernen SKU har åpent på torsdager. Barnesjakken følger i hovedsak skoleruta og har fri i skoleferier som høstferie, vinterferie, påskeferie og sommerferie.

Barnesjakken starter kl 17:00 og avsluttes kl 18:15.

Våren 2019:

24. januar: Oppstart
31. januar

7. februar
14. februar
OBS! vinterferie 21. februar!
28. februar

7. mars
14. mars
21. mars
28. mars

4. april
11. april
OBS! påskeferie 18. april
25. april

2. mai
9. mai
11. mai – Klubbtur – Turnering i Ski
16. mai
23. mai: sommeravslutning

Merk! Følgende dager er det ikke barnesjakk: 21. februar (vinterferie) og 18. april (påskeferie)

Oppstart etter sommerferien:
Torsdag 29. august (med forbehold om endringer)

Stjernens barnesjakksider:

Innhold:

Praktiske lenker

Kontakt