Protokoll og årsberetning fra årsmøtet

Årsmøtet i Sjakklubben Stjernen ble avholdt 25. februar. Vedlagt finner du styrets årsberetning og protokoll fra møtet.

Årsberetning Sjakklubben Stjernen 2018

Protokoll årsmøtet Sjakklubben Stjernen

Det var kun åtte medlemmer som møtte opp på årsmøtet, så neste år skal vi forsøke å informere enda bedre med mail til medlemmer i tillegg til oppslag i klubbens lokaler og på våre hjemmesider. Det var ingen innkommende forslag og heller ingen kontroversielle saker på agendaen. Under punkt 8 i protokoll er det referatført 3 punkter som klubben har fulgt opp:

  • Ny printer er allerede kjøpt inn og installert
  • Turneringsutvalget har hatt et møte med diskusjon om turneringsopplegg og innføring i wordpress, etter initiativ fra Eirik Aarnes
  • Opsjon på Landsturneringen 2023 kan søkes om først 2 år i forkant.

I regnskap og budsjett ser man at utgiftspost for oppussing av toaletter er forskjøvet til 2019…og nå er vi igang med denne oppussingen. Det bygges nå om til tre toaletter ; ett eget dametoalett og to herretoalett. Arbeidet vil strekke seg til over påsken.

Nytt styret Sjakklubben Stjernen 2019
Årsmøtet valgte følgende til nytt styret:

Vegard Ramstad (Leder)
Kristoffer Gressli (Kasserer)
Harald Mottang
Bendik Johannessen
Sigurd Grøver
Trond Munkejord
Eirik Aarnes

En stor takk til styret i 2018. Aslak Haanshuus og Tone Brodal trer nå ut av styret for Sjakklubben Stjernen, og Trond Munkejord og Eirik Aarnes kommer inn som nye styremedlemmer. Aslak og Tone utgjør nå sammen med Kjell Iversen det nye styret for Seilduksgata 11 AS (Eiendomsselskapet som eier og drifter lokalene våre).

 

 

One thought on “Protokoll og årsberetning fra årsmøtet

  • 13/04/2019 at 13:23
    Permalink

    Flott jobbet av styret.
    Jeg ser også bra fremdrift i arbeidet med de nye toalettene, som vel er den viktigste, umiddelbare. oppgave.

Comments are closed.