Styrevedtak: Presisering om åpningstider

Dersom ikke annet er annonsert gjennom terminlisten eller artikler på web eller Facebook så er Stjernens lokaler kun åpne når det arrangeres turneringer, dvs. på tirsdag, torsdag og lørdag. Det er ellers mulig å leie lokalene til andre arrangementer; her får medlemmer en gunstig pris.

Utover dette har det vært tradisjon for at noen medlemmer sitter igjen på lørdag (etter Lynlørdag) og spiller utover kvelden. Dette har vært med styrets stilltiende aksept; og basert på at det holdes orden, ryddes etter bruk osv. Etter noen uheldige situasjoner gjennom vinteren og våren har styret vedtatt noen presiseringer om lørdagsspillingen:

  • All spilling skal være avsluttet innen 23:00
  • Ingen skal oppholde seg i lokalene mellom 23:00 og 07:00
  • Normale stengerutiner skal gjennomføres
  • Det skal ikke nytes alkohol i klubbens lokaler
  • Ytterdør skal låses med app eller pinkode, ikke med nøkkel
  • Det skal til enhver tid være minst et Stjernen-medlem til stede

Som mange sikkert har observert er det installert et nytt låsessystem på inngangsdøren. Denne gjør det mulig å fjernstyre låsen, gi midlertidig tilgang gjennom pinkode etc. For at dette skal fungere kreves det at alle låser opp og igjen døren med app eller pinkode. I den forbindelse vil vi be om at alle som har nøkkel til Stjernen skal levere denne til styret ved første anledning.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *