Kjell Børre vant rekordsterk lynlørdag!

28 deltakere ble delt i to ulike lynturneringen. A-turneringen besto denne gangen av et jevnt og uvanlig sterkt felt.
Kjell Børre vant hele sulamitten, mens Andreas viste at han også er en sylskarp lynspiller!

Resultater A-turneringen:

1. Kjell Børre Grebstad 10,5
2. Andreas Tryggestad 10
3-4. Kaloyan / Francisco 9
5. Askild 8,5
6. Sigurd 8
7. Bertil
8. Gudmund
9. Odin
10 – 12. Michel / Guttorm / Martin
13. Serif
14. Rune

Resultater B-turneringen

1. Kristoffer Gressli 11
2 – 3. Vegard / Carlos 10
4. Elvis
5-6. Oddjørn / Daniel
7-8. Harald / Jostein
9. Bendik
10. Erik
11 – 12. Pål / Heidi
13. Leif
14. Arvid