Årsmøte Sjakklubben Stjernen 10. februar kl 19:00

Årsmøte for medlemmer i Sjakklubben Stjernen,

Tirsdag 10. februar kl 19;00 i klubbens lokaler. Enkel servering.

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
 5. Styrets årsberetning
 6. Regnskap med revisjonsberetning
 7. Ansvarsfrihet for styret
 8. Fastsettelse av kontingent og budsjett for 2015
 9. Innkomne forslag/Eventuelt
 10. Valg
  a) Styremedlemmer
  b) Valgkomité2 personer
  c) Revisor

 

Innkommende forslag:

Under pkt 8. har styret mottatt forslag til avsteming for fastsettelse av kontigentsatser 2015.

alt 1: Videreføre dagens kontigentsatser

Alt 2: Videreføre dagens kontigentsatesr, med endring for pensjonister (over 67 år) til kr 700,-.

 

Dagsorden henger i klubbens lokaler, og årsberetning, regnskapstall, budsjettforslag for 2015 er lagt i klubbens lokaler. Ta kontakt med styrets leder Vegard Ramstad hvis du har spørsmål.