Velkommen til årsmøte

Styret i Sjakklubben Stjernen innkallerd til årsmøte mandag 25. februar kl 19:00 i klubbens lokaler i Seilduksgata 11.

Forslag fra medlemmene som skal behandles på årsmøtet under punkt 8. bes sendes til styret senest 14 dager før årsmøtet, altså innen 11. februar.
Årsberetning 2018 og evt. andre relevante dokumenter er tilgjengelig i klubben og vi vil også legge ut lenke via skstjernen.no første uken i februar.
Ta gjerne kontakt med styrets leder (vegard.ramstad@gmail.com) hvis du har spørsmål.

Agenda for årsmøtet er som følgende:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent
4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
5. Styrets årsberetning
6. Regnskap med revisjonsberetning
7. Ansvarsfrihet for styret
8. Innkomne forslag
9. Fastsettelse av budsjett og kontingent
10. Valg

Det blir kaffe og enkel servering.

Årsmøtet er en fin anledning for Stjernens medlemmer for både å få innsikt i driften av klubben og å komme med gode innspill til framtidig drift og aktiviteter. Vi tar sikte på å gjennomføre møtet fra kl 19:00 – 21:00. Velkommen!