Årsmøte Sjakklubben Stjernen

Styret i Sjakklubben Stjernen innkaller til årsmøte  mandag 28. februar kl. 19:00 i klubbens lokaler i Seilduksgata 11.

Forslag fra medlemmene som skal behandles på årsmøtet under punkt 8. sendes til styret senest 14 dager før årsmøtet, altså før 14. februar.

Agenda for årsmøtet er som følgende:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent
4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
5. Styrets årsberetning
6. Regnskap med revisjonsberetning
7. Ansvarsfrihet for styret
8. Innkomne forslag
9. Fastsettelse av budsjett og kontingent
10. Valg

Det blir kaffe og enkel servering.

Årsmøtet er en fin anledning for Stjernens medlemmer for både å få innsikt i driften av klubben og å komme med gode innspill til framtidig drift og aktiviteter. Vi tar sikte på å gjennomføre møtet fra kl. 19:00 – 20:00.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller ønsker å stille til valg i styret.

Velkommen!