Velkommen til høstturneringen i langsjakk!

Høstturneringen starter opp tirsdag 6. september!

Den spilles som vanlig over 9 runder på tirsdager med betenkningstid 90 minutter + 30 sekunder per trekk. Spillestart kl 19:00 hver kveld. Oppmøte senest 18:45.
Turneringen FIDE-rates. (Deltakerne må være medlem i NSF/klubb).

Mer info, påmelding og resultater på Turneringsservice.

  • Åpen for klubbens medlemmer og bimedlemmer
  • Påmelding før første runde via Turneringsservice.
  • OBS! Du må ha betalt medlemskontingent for 2022 for å delta!
  • Alle spiller i samme gruppe i sveitsersystem (du møter spillere med like mange poeng som deg)
  • Turneringsansvarlig IA Kristoffer Gressli, Petter Yran og Catherine Jørgensen