Årsmøtet 21. februar

Det ble et udramatisk møte uten kontroverser av noe slag. Klubbens økonomi gikk i balanse i 2011 og ser god ut for 2012.

Valgkomiteens innstilling til nytt styre ble fulgt med en liten endring og det nye styret ser slik ut:

Aslak Haanshuus (Leder)
Kjell M. Haug (Nestleder/turneringsleder tirsdag)
Guttorm Andersen (Kasserer)
Vegard Ramstad (Styremedlem/Webansvarlig)
Espen Sollum (Styremedlem/tur.ansv. torsdager)
Espen Wasshaug (Styremedlem/tur.ansv. torsdager)
Kim H. Hartvig (Materialforvalter)

Vararepresentanter: Steinar Moldestad, Kjell B. Grebstad (og Børge Svanholm varaenes vara – Steinar flytter kanskje til høsten)

Vi ønsker det nye styret lykke til!

PS: Det ble også tid til en lynsjakkturnering som ble vunnet av Serif med 11/13 foran Finn og Espen W.