Æresmedlem Bjørn Øverland – takk for gode minner!

ZÆresmedlem Bjørn Øverland døde 11. mai etter lang tids sykdom 86 år gammel.

Bjørn ble medlem Sjakklubben Stjernen etter 2. verdenskrig og var en sentral person med å bygge opp sjakklubben. Det ble mange dugnader og stadig jakt etter nye spillelokaler
(kafeer, bydelshus etc.)

Etter klubbens kummerlig tilværelse var han en av ildsjelene bak kjøpet av en butikk i Seilduksgata 11 i 1969. Han var med å ta opp lån og danne aksjeselskapet for å skaffe midler til
nytt spillelokale. Som murmester var han rette man til å ta ansvar og å sette i stand lokalet for sjakkspilling og solitært samvær. Bjørn var klubbens leder 1977 til 1982 og han ledet klubbens eldre avdeling i mange år.

Bjørn er født på Grünerløkka. Han bodde på Ulsrud og senere på Kolbotn til sin død. Han var utdannet murmester og arbeidet hos Murmester Hom A/S i Oslo.

Jeg var til stede under hans bisettelse 22. mai og overrakte takk og hilsen fra Sjakklubben Stjernen.

Kjell Martin Haug