NSF kongressforslag pkt 7.1: Sammarbeidsavtale med Kindred Ltd.

Styret i Sjakklubben Stjernen behandlet lørdag 15.juni kongressforslaget om hvorvidt vi ønsker at Norges Sjakkforbund (NSF) skal inngå en 5-årig samarbeidsavtale med Kindred Ltd*. Styret kom, etter en grundig behandling, enstemmig fram til at vi ikke kan stemme for denne avtalen. Vi vedtok at alle våre 6 delegater til kongressen i Larvik stemmer NEI.

I forkant av styremøtet snakket vi med flere av medlemmene i klubben for å høre deres synspunkt, og disse medlemmene var i all hovedsak svært negativ til samarbeidsavtalen. På sommeravslutningen informerte vi om saken og argumentene som ligger til grunn for styrets vedtak. Det ble så en grundig diskusjon over en øl og litt pizza i bakgården. Styret svarte på spørsmål fra medlemmene om det prinsipielle i denne saken, konsekvenser, jussen i dette, det økonomiske perspektivet for sjakk-Norge og oss i Stjernen. Under debatten var det ingen medlemmer som ytret seg tydelig imot styrets vurdering av saken, og flesteparten uttrykte seg enig i styrets konklusjon.

Styret ønsker din tilbakemelding

Grunnet kort tidsfrist fra NSF opplever vi imidlertid at det har vært vanskelig å gjennomføre en god og forankret prosess rundt denne foreslåtte samarbeidsavtalen internt i klubben. Kongresspapirene ble publisert 07. juni, kongressen i Larvik er allerede den 7. juli og mange av våre 143 medlemmer har tatt sommerferie.

Styret i Sjakklubben Stjernen ønsker at alle medlemmene tar denne diskusjonen på alvor, slik at vi også får forankret denne viktige beslutningen før den kommer til avstemming i kongressen. Ønsker du å gi din tilbakemelding om kongressforslaget og styrets konklusjon, så ta kontakt per mail til styret@skstjernen.no eller direkte med styreleder Vegard Ramstad via telefon innen lørdag 22.juni. Vi kan også gi deg mer info om styrets vurdering av saken. Viser det seg at flere medlemmer er av en annen oppfatning enn styret, vil vi behandle saken på nytt, om nødvendig i et eget medlemsmøte.

 Lenke til kongresspapirene:

http://www.sjakk.no/2019/06/07/kongresspapirer-nsf-2019/

Vi kommer med ny oppdatering til helgen der vi oppsummerer tilbakemeldinger.

Mvh
Styret Sjakklubben Stjernen

 

*Kindred group er eier av 11 internasjonale bettingselskap, blant dem Unibet, bingo.com og mariacasino. Infomasjon om selve innhold i samarbeidsavtalen finner du i Kongresspapirene.