Stjernens medlemmer sier «NEI» til avtalen

Tusen takk for at dere engasjerer dere, deltar i diskusjonen og gir styret tilbakemeldinger. Dette motiverer meg som styreleder, og gjør meg om mulig enda mer stolt av sjakkklubben jeg er medlem av.

Alt som styret vedtar, jobber for og mener både innad i klubben og utad offentlig, bør etter min mening speile medlemsmassen. Vi er en medlemsorganisasjon og styret i Stjernen skal derfor ikke opptre som om vi var et kommersielt selskap. Den dagen vi i styret skulle fronte et standpunkt som splitter medlemmer, så skal i alle fall jeg være veldig tydelig og åpen om dette  – slik at medlemmene har mulighet til å velge et nytt styre ved første og beste anledning.

Styret fikk etter min mening utfordrende rammebetingelser fra Sentralstyret NSF, både mht. tid og uklarhet i kommunikasjon / dokumentasjon rundt saken. På sist Lynlørdag etterlyste flere informasjon også om hvordan styret i Stjernen  har håndtert saken, og dere skal få en egen redegjørelse fra meg senere på dagen.

Tilbakemeldinger fra medlemmer:
I løpet av de siste to ukene har jeg notert meg muntlig tilbakemelding fra over 20 medlemmer som støtter styrets vurdering, ingen tilbakemeldinger som uttrykker uenighet og så har det vært noen jeg har pratet med som kan kategoriseres som nøytrale/ønsker ikke å uttale seg om saken.

Fra sommeravslutning og samtaler har jeg også notert meg et par hovedtrender: Flere (til tross for at de er mot denne bestemte avtalen) ønsker å diskutere hvordan NSF og klubber kan finne bedre alternativer til å få midler til NSF i tiden framover. Videre så er flere fra «breddeklubber» Stjernen spesielt opptatt av hvordan NSF kan legge til rette for og prioritere unge talenter, slik at de får en sjanse til å satse uavhengig av deres personlige økonomi.

Sist fredag valgte vi i tillegg å sende en ekstra påminnelse via SMS for nok en gang oppfordre om at styret ønsket tilbakemelding. Det  ble sent ut  totalt 116  SMS (av de totalt 143 medlemmer så ble det ikke sendt ut til styret, de som allerede hadde gitt muntlig tilbakemelding eller de som ikke har registrert mobilnummer i medlemslisten). Vi mottok følgende skriftlige respons av 31 medlemmer.  Svarene er anonymisert og gjengitt kronologisk.

SMS fra Stjernen*:» Hei! Styret i Sjakklubben Stjernen har lagt ut informasjon om vår behandling av Kindred-saken som det skal stemmes over på kongressen. Infosak ligger på skstjernen.no og Stjernevenner (Facebook). Styret er enstemmig i mot denne avtalen, men vi ønsker også din tilbakemelding – så send meg gjerne en kort tilbakemelding på SMS hvis du ønsker. God sommer! Mvh Vegard Ramstad, leder Sjakklubben Stjernen.»

 • En fornuftig konklusjon
 • Bra!
 • Dette er en fornuftig beslutning fra styret!
 • Jeg er ikke til salgs på nåværende tidspunkt!
 • Ser ingen grunner til å være uenig med styret her!
 • Jeg er mot samarbeidet med Kindred
 • Jeg stiller meg bak styrets beslutning. Bra!!
 • Jeg er helt enig med styret
 • Veldig glad dere stemmer mot. Med motsatt resultat ville jeg faktisk ha vurdert å melde meg ut, så tommelen opp for dere.
 • Hei! Jeg er temmelig passivt medlem, men jeg svarer likevel ;o) Jeg er helt enig i standpunktet deres. At en slik avtale i det hele tatt vurderes gjør at jeg allerede har mistet tillit til NSF. Jeg kommer til å melde meg ut dersom avtalen Kindrer blir noe av.
 • Flott at dere har tatt denne beslutningen, God sommer!
 • Good!
 • Jeg er også imot den avtalen. Jeg vil gjerne være med på kongressen.
 • Bra, er helt enig med nei fra styret. Synes personlig det er prinsipielt forkastelig om sjakken skal finansieres av spilleavhengige.
 • Selvfølgelig skal ikke sjakkforbundet arbeide for spillselskapene få fritt spillerom. Noe av det mest motbydelige som finst.
 • Jeg er for, om modellen sikrer at et nytt lisenssystem drives på en ansvarlig måte lignende norsk tipping. Det er ingen grunn til å være helligere enn idretten.
 • Hei! Jeg synes det høres ut som et fornuftig valg!
 • Jeg er helt enig med styret, Jeg synes en sånn avtale ville vært svært negativt for forbundets troverdighet.
 • Jeg stiller meg helhjertet bak styret! Godt Jobbet. Lykke til på møtet i Larvik
 • Helt enig med styret
 • Sånn privat kan jeg ihvertfall si at jeg gir full tilslutning til styrets vedtak. Eneste moment jeg kunne vært villig til å diskutere er om man bør stille med bundet mandat på kongressen, jmfr. en kommentar fra Morten Sand i Facebookdiskusjonen. Grunnen er andet kan tilkomme nye momenter underveis på kongressen som gjør at delegatene rent hypotetisk kan ønske å være fristilt i en stemmegiving. Men ellers stiller jeg meg fullt ut bak beslutningen. Jeg er også nysgjerrig på om det er forfattet noen uttalelse med begrunnelse og vurdering.
 • Enig med styret! God sommer!
 • Hei, jeg støtter klubbens syn og er sterkt imot denne avtalen. God sommer!
 • Hei, Jeg er (som jeg sa på avslutningsfesten) også i mot denne avtalen. Hvis Stjernen trenger representanter på kongressen under NM, så kan jeg stille. Da må jeg så klart få beskjed først ;0)
 • <Tommel opp> for styrets vurdering. ;0)
 • Jeg støtter styrets vurdering
 • Hei og takk som spør. Jeg synes ikke dette er et enkelt valg, men tenker nok at dere landet på riktig beslutning. Selv om det er mye penger så tror jeg kanskje på sikt ulempene er større enn fordelene. Synes Torstein Bae sine vurderinger rundt dette på Facebook var gode og tilslutter med de. Lykke til på kongressen!
 • Jeg støtter styret til Stjernen sitt vedtak.
 • Er enig i konklusjonen. Det hadde vært fint om det kan jobbes med å hente inn penger til NSF fra mindre kontroversielle aktører som krever færre bindinger på hva forbundet skal mene og gjøre.
 • Helt enig med styret. Bra!
 • Jeg støtter naturligvis fullstendig styrets kristiske holdning og konklusjon i denne saken!

Konklusjon og veien videre
Som dere ser er det kun ett medlem som ønsker et JA til denne avtalen, mens de øvrige 30 med ulik styrke støtter opp om styrets vurdering av saken.

Konklusjon er herved at vedtaket fattet av et enstemmig styret fra lørdag 15. juni står ved lag, og at styrets vurdering av denne konkrete saken har bred støtte blant medlemsmassen: «Styret i Sjakklubben Stjernen behandlet lørdag 15.juni kongressforslaget om hvorvidt vi ønsker at Norges Sjakkforbund (NSF) skal inngå en 5-årig samarbeidsavtale med Kindred Ltd. Styret kom, etter en grundig behandling, enstemmig fram til at vi ikke kan stemme for denne avtalen. Vi vedtok at alle våre 6 delegater til kongressen i Larvik stemmer NEI

I løpet av uken vil styret ordne det praktiske rundt utvelgelse av delegater til Kongressen. Disse delegatene vil være bundet til styrets vedtak avstemmingen i sak 7.1 Både styremedlemmer og noen av Stjernens påmeldte under landsturneringen har meldt seg som kandidatar.

Flere medlemmer har også engasjert seg i debatten på blant annet gruppen  «NSF og Kindred-avtalen, diskusjonsforum» (Facebook) med sine omlag 500 personer, og det er fint å lese innlegg der du uttrykker dine meninger og synspunkt. Selv har jeg avventet med å uttale meg om saken, slik at det ikke blir noen misforståelser omkring hva jeg uttaler meg som privatperson og som Leder i Sjakklubben Stjernen på vegne av medlemmer. Nå kan jeg trygt si at både medlemmene og styret hos Stjernen sier et tydelig «NEI» til denne spesifikke samarbeidsavtalen.

Mvh
Vegard Ramstad
Leder Sjakklubben Stjernen

Foto: Sommeravslutning i bakgården, lørdag 15. juni 2019