Høstturnering langsjakk 2019

Sjakklubben Stjernen ønsker alle medlemmer og bimedlemmer hjertelig velkommen til Stjernens høstturnering 2019. Turneringen spilles i våre lokaler på Grünerløkka 3. september til 10. desember 2019.

Info og påmelding: Turneringsservice

Sigurd Loe Grøver, turneringsleder (foto: Landsturneringen 2019 v/Gressli)

Gruppeinndeling
Alle spiller i samme gruppe

Turneringsregler
Vi følger FIDEs regler for sjakk. Det er lov med mobiltelefon i lokalet/lomma, men den SKAL være avslått. Lager mobilen lyd, er det tapt parti. Tidsfrist for oppmøte er 30 minutter etter rundestart. Se ellers Stjernens turneringsreglement.

Forfall, utsatte partier og WO
Forfall skal meldes både turneringsleder Sigurd Loe Grøver (sigurd.grover@gmail.com / 90 50 62 94) OG motspiller snarest. Forfall samme dag er i utgangspunktet tap, med mindre motspiller tillater/kan spille utsatt parti.
Kontaktliste med e-post og telefonnummer til alle deltakere sendes ut på e-post til alle deltakerne.

Alle partier må være ferdigspilt senest 10. desember.

Det er mulig å stå over to runder og få to WO-remiser (f.eks. ved lengre reiser). Dette må meldes om før rundestart runden før (altså må man melde om ønsket WO-remis for runde 7 senest før runde 6 starter). Det er ikke mulig med WO-remis i runde 8 og runde 9.
Startavgift kr 300,-

Spillesystem
9 runder Fide Dutch swiss

Spilleprogram

   3. september
  10. september
3   24. september
4   1. oktober
5   15. oktober
6   22. oktober
7   5. november
8   12. november
9   26. november

Alle rundene starter kl 19:00
Alle partier må være ferdigspilt senest 10. desember
Frirunder/hengepartier spilles: 17. september, 8. oktober, 29. oktober, 19. november, 3. desember.

Betenkningstid
90 minutter på hele partiet og 30 sekunder per trekk