Årsmøte: Lørdag 15. februar kl. 12:00

Ny styremedlem Andrea W. Schneider og nytt æresmedlem Harald Mottang gratulerer hverandre etter årsmøtet.

Her kan du se årsmøteprotokoll for lørdagens årsmøte:

Her er noen av punktene som ble tatt opp på årsmøtet:

 • Klubben ønsker å fortsette å tilby VIPPS, selv om det koster 2% per transaksjon
 • Ny startavgift for lynlørdag blir 40,- medlemmer/80,- besøkende
 • Årsmøtet ønsket seg innkjøp av bedre/flere stoler
 • Sjakklubben Stjernen gir kr 50,- per medlem til initiativet med modernisering av Turneringsservice
 • Kontingenter er uendret
 • Harald Mottang tildeles Æresmedlemskap i Sjakklubben Stjernen
 • Andrea Schneider går inn for Eirik Aarnes i nytt styret for 2020

Nederst i denne saken finner du lenke til styrets årsberetning for 2019.

 

_ _ _ _ invitasjon _ _ _ _

Velkommen til årsmøte for Sjakklubben Stjernen. Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøtet med forslags-, tale og stemmerett.

I år avholdes årsmøtet en lørdags formiddag. Vi serverer kaffe, wienerbrød og litt snacks, og håper at mange av medlemmene har anledning til å delta.

Årsmøte er klubbens høyeste myndighet.

Tid: Lørdag 15. februar kl 12:00 – 14:00
Sted: Sjakklubben Stjernen, Seilduksgata 11

Dagsorden

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av sekretær for møtet
 4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
 5. Styrets årsberetning
 6. Regnskap med revisjonsberetning
 7. Ansvarsfrihet for styret
 8. Godkjenning av budsjettforslag
 9. Innkomne forslag
 10. Valg av leder
 11. Øvrige valg

Angående punkt 9. Innkommende forslag
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet. Send din henvendelse til styret@skstjernen.no innen lørdag 25. januar.

NB.Styret kan likevel fastsette en senere dato eller treffe vedtak om at saker skal kunne behandles på årsmøtet selv om fristen overskrides.

Saksunderlag
Styret utarbeider saksunderlag og dette blir tilgjengeligjort innen lørdag 01. februar:
Lenkene under ble lagt til 30.januar:

Lenke: Styrets årsberetning 2019

Lenke: Revisjon av regnskap 2019

Se for øvrig vedtekter § 6. for det formelle rundt årsmøtet

Ta gjerne kontakt med styret hvis har spørsmål eller ønsker mer info.