Årsmøtet avhold – her er en kort oppsummering

Sara Gilsdottir er nytt styremedlem i Stjernen

Årets årsmøte forløp uten dramatikk. Vi takker styremedlemmene Andrea og Jonas for innsatsen når de når trer av, og ønsker Sara og Eirik velkommen i styret!

Det er mye enkle formaliteter, som godkjenning av innkalling og dagsorden, samt valg av møteleder og sekretær for møtet, som ble banket igjennom i full fart.

Styret gikk deretter igjennom årsberetningen, og poengterte at klubben både i 2021 og 2022 led sterkt under korona. Medlemstallene er gledelig nok på vei tilbake igjen etter noen tøffe år. Vi ser at hurtigligaen fortsatt ikke er tilbake på samme nivå som før korona, men lynsjakken går i sin vante tralt og bikker opp mot 50 deltakere på noen dager.

Eirik Natlandsmyr er nytt styremedlem i Stjernen

Styret v/kasserer gikk også igjennom regnskapene som viser minus 32.000kr for 2022. Det er ikke dramatisk, slik styret ser det, men en del mindre grep har blitt tatt nå i 2023 for å snu trenden. Samtidig arrangerer Stjernen sjakk-NM i år og vi håper at det blir et gledelig overskudd på det mesterskapet som sikrer driften og eventuelt underskudd i mange år framover.

Regnskap og budsjett for 2023 finnes i årsberetningen.

Siste punkt på årsmøtet er valg. Årsmøtet takket Jonas Siraj og Andrea W. Schenier for jobben de har gjort i Styret. For 2023 består styret for det meste av kjente fjes, men Sara Gilsdottir og Eirik Natlandsmyr kom inn som nye styremedlemmer. I tillegg tar Jørn Valgermo over som kasserer for Kristoffer Gressli som blir styremedlem uten portefølje.

Se dokumentene fra årsmøtet her: