Årsmøte, mandag 27. februar

Velkommen til årsmøte for Sjakklubben Stjernen!

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøtet med forslags-, tale og stemmerett. I år avholdes årsmøtet en mandag ettermiddag. Vi håper at mange av medlemmene våre har anledning til å delta og bidra til at jubileumsåret vårt blir vellykket. Årsmøte er klubbens høyeste myndighet.

Tid: mandag 27. februar kl 19- 20:30
Sted: Sjakklubben Stjernen, Seilduksgata 11


Dagsorden
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder
3. Valg av sekretær for møtet
4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
5. Styrets årsberetning
6. Regnskap med revisjonsberetning
7. Ansvarsfrihet for styret
8. Godkjenning av budsjettforslag
9. Innkomne forslag -a. orientering om Landsturneringen
10. Valg av leder
11. Øvrige valg til styret