Velkommen til årsmøte!

Styret i SK Stjernen har i dag sendt ut årsberetningen for 2023 som dekker sakspapirene til årsmøtet.

Årsberetningen kan i sin helhet lastes ned under. Det vil komme små oppdateringer fortløpende fram til årsmøtet når vi oppdager feil eller mangler:

Minner om møte og agenda:

Tid: lørdag 20. januar 13:00 – 14:30

Sted: Sjakklubben Stjernen, Seilduksgata 11

Dagsorden

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av sekretær for møtet
 4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
 5. Styrets årsberetning
 6. Regnskap med revisjonsberetning
 7. Godkjenning av budsjettforslag
 8. Ansvarsfrihet for styret
 9. Innkomne forslag
 10. Valg av leder
 11. Øvrige valg til styret

Vel møtt!

Med vennlig hilsen,

Styret i SK Stjernen