Lynlørdag: Endring i internrating

Som sikkert de fleste har fått med seg har FIDE gjort endringer i ratingssystemet. 1 mars 2024 fikk alle spillere med en rating på under 2000 et tillegg basert på denne formelen:

Rny = R + (0.40) x (2000 – R)

Fra og med dags dato er Stjernens internrating for lynlørdagene oppdatert basert på samme formel. Dette er en oversikt over hva det betyr i praktiske tall:

Før
2200 2200
2000 2000
1900 1940
1800 1880
1700 1820
1600 1760
1500 1700
1400 1640
1300 1580
1200 1520
1100 1460
1000 1400
900 1340*
800 1280*

De praktiske konsekvensene er kanskje ikke så store, forholdet til de andre deltagerne har ikke endret seg, og du vil havne i samme gruppe som tidligere – du har bare et litt høyere ratingtall enn før!


Samme endring vil komme for internratingen til Hurtigligaen også, men først når den pågående sesongen er over.


FIDEs forslag: Proposals for changes to FIDE Ratings Regulations

* FIDE opererer med et ratinggulv på 1400, dvs at ratingtall under 1400 ikke offentliggjøres – Stjernen følger ikke dette