Medlemsinfo om Kongress-saken (Kindred samarbeidsavtale)

Til medlemmer av sjakklubben Stjernen,

Styret i Sjakklubben Stjernen avholder styremøte lørdag 29. juni klokka 12:00. Ønsker du som medlem å komme med innspill i forkant av dette, er det fint om du sender en mail til styret@skstjernen.no eller ta kontakt med styrets leder direkte. Agenda for styremøtet:

  1. Diskusjon om relevante temeaer i debatten – og om det er nye momenter i saken som krever særskilt oppmerksomhet
  2. Innkommende henvendelser, ønsker og forslag fra medlemmer
  3. Evt. om det er noe styret ønsker å uttale seg offentlig om
  4. Evt. om det er noe styret ønsker å informere og involvere medlemmene i fram mot kongressen
  5. Det praktiske rundt delegater til Kongressen
  6. Eventuelt

Det er jo mye debatt og mediaoppslag omkring norsk sjakk for tiden – men likevel får dere under en oppdatering av relevant informasjon angående styrets arbeid siden saken publisert 23.juni på skstjernen.no som oppsummerte prosessen de første to ukene etter innkalling til Kongress i Larvik.

God sommer til alle – og til de av dere som er «sjakkfast» på mobilen…husk å nyt sola mens den er framme!

Mvh
Vegard Ramstad
Leder Sjakklubben Stjernen

 

Styrets arbeid de siste dagene
Flere av styremedlemmene har fulgt med debatten i media og på «NSF og Kindred-avtalen, diskusjonsforum» (Facebook). Selv la jeg ut saken «Stjernens medlemmer sier «Nei» til avtalen»  i sin helhet under min oppfordring til sjakklubber og medlemmer til å engasjere seg i saken og si sin mening. Det har vært mange gode innlegg på diskusjonsforumet – og selvsagt en del humor og kverrulering.

Flere av styremedlemmene har også noe dialog seg i mellom, men hittil er det ingen nye momenter i saken som vi ser krever noen ny behandling av selve kongressaken som det skal stemmes over. Imidlertid ble det litt støy i etterkant av opprettelsen av Offerspill SK. Til de som har sendt mail til kontakt@skstjernen om å melde seg inn i affekt (de som sier at de spiller svært lite sjakk og at hovedmotivasjon er å støtte «Nei»-siden i debatten) så har de mottatt følgende standardiserte svar fra meg:

«Hei  (fornavn). Du er velkommen til å bli medlem, og kom gjerne på besøk hos oss når du måtte ønske i klubben vår på løkka!
Selv om jeg setter pris på din støtte i denne saken, så ønsker jeg ikke at folk skal melde seg inn i klubben i affekt av taktiske årsaker mht. denne kongressavstemmingen som allerede er betent og splittende for oss som liker sjakk og miljøet vi bidrar inn i. Høres det greit ut om du nyter de kommende dagene, og så tar vi heller opp kontakten senere?
Mvh, Vegard Ramstad (Leder sjakklubben stjernen
 
 
Informasjon fra NSF og dialog  NSF/Stjernen
Styret i Sjakklubben Stjernen har ikke mottatt noen annen informasjon fra Sentralstyret / Generalsekretær NSF enn den som ligger publisert på www.sjakk.no. Under er min oppsummering av den relevante nyhetsartikkelen som ligger ute og et notat om kommunikasjon mellom meg (Vegard) og NSF tirsdag 25 juni – og gi meg gjerne tilbakemelding om det er noe jeg har gått glipp av omkring offisiell kommunikasjon fra NSF de siste dagene:

26. juni – info fra NSF
«Kinder-saken»:  Endelig avtale og juridisk betenkning
Her finner du lenke til utkastet for en endelig samarbeidsavtale med Kindred, samt den den nye, uavheninge juridiske betenkning av Advokatfirmaet Thommessen.
Jeg har ikke klart å finne noen kommunikasjon eller redegjørelse fra NSF som sammenfatter hva som er de vesentlige endringene fra intensjonsavtalen til dette utkastet. Videre klarer jeg heller ikke å se om det er dette utkastet som ligger til grunn for avstemming ved kongressen, eller om det er åpning for ytterlig justering og endring i tiden fram til 07. juli. Så langt jeg kan lese meg til, så er det ingenting i disse to vedleggene som tilsier at Sjakklubben Stjernen bør ta en ny behandling av hvordan delegatene våre skal stemme på Kongressen.

I tillegg vedtok Sentralstyret 25/6 innhenting av en juridisk betenkning omkring opprettelsen av Offerspill SK

25.juni – dialog med NSF v/generalsekretær
Nyheten om Offerspill SK ble en mediesak – leder Sjakklubben Stjernen uttalte seg i VG
På formiddagen mottok jeg som Leder av Sjakklubben Stjernen telefon fra VG som ønsket min uttalelse omkring opprettelsen av Offerspill SK (som da lå ute på offerspill.no). I og med at jeg ikke kjente til saken ba jeg om å få tilsendt info for å kunne sette meg inn i saken før jeg uttalte meg til media. Jeg ringte umiddelbart sjakkkontoret (kl 11:02) og fikk snakke med Generalsekretæren NSF. På det tidspunktet var han hverken blitt informert eller kontaktet om saken rundt opprettelsen av Offerspill SK. Jeg hadde forståelse for at han ikke hadde anledning til å bruke mye tid på en slik hypotetiske problemstilling  i denne travle tiden fram mot kongressen, så jeg sendte over kort mail med lenke og info til NSF v/Geir.

Etter lunch samme dag sjekket jeg opp det jeg kunne rundt saken (domeneregistrering etc), og etter at siden var flyttet fra .no til .com med video av verdensmesteren, så uttalte jeg til VG at jeg var svært, svært kritisk til metode og fremgangsmåten til Offerspill SK mht. å påvirke valget på kongressen for vår demokratiske medlemsforening. VG sin sak gjenga mine uttalelser på en god måte.

 

Foto: Arkivbilde fra parksjakk i Birkelunden et par somre tilbake!