Medlemsinfo om styremøte 29. juni (Kindred samarbeidsavtale)

Medlemsinformasjon fra styremøte lørdag 29. juni klokka 12:00 – 14:00. Grunnet kort varsel var det kun Kristoffer Gressli, Eirik Aarnes og Vegard Ramstad som stilte. Derfor trenger styret noe mer tid før vi ferdigstiller uttalelser fra styret. Dette er altså kun en orientering på hva som ble diskutert under punktene på agendaen.

Alt under er skrevet av styreleder alene, og skal slik ikke ansees som et godkjent referat eller som styrets offisielle uttalse:

 1. Diskusjon om relevante temeaer i debatten – og om det er nye momenter i saken som krever særskilt oppmerksomhet
  Vi snakket om debatten generelt og hva den enkelte mente og tenkte om ulike aspekter i denne saken. I tillegg til de 4 sakene under ble det en del diskusjon om satsing på unge talenter. For spesifikt avstemmingen om Samarbeidsavtalen, så er det ingen nye momenter som tilsier nye behandling i Sjakklubben Stjernen.
 2. Innkommende henvendelser, ønsker og forslag fra medlemmer: 

  Sak 1: «Protest-stemmer» og taktiske virkemidler for å øke medlemsmassen/antall delegater
  Styret ønsker å videreførere den linjen vi har kommunisert i løpet av uken. Vi ønsker hverken å støtte opp under aktivteter for å hente inn «protest-stemmer», ei heller å utnytte forbundstekniske smutthull for å kunstig øke andelen delegater.

  Sak 2: Uttalelse til kongressen: Kritikk av Sentralstyret NSF for manglende åpenhet og uryddig prosess
  De siste dagene har dette vært debattert på diskusjonsforum (Facebook). Styret har også internt reagert på flere av punktene som fremdeles er uavklart. På styremøtet ble vi enige om å bruke mer tid på å behandle denne saken – både fordi det krever involvering av alle styremedlemmene, og også fordi Sentralstyret NSF har sagt at de skal komme med sin redegjørelse for tidslinje og prosessen rundt denne saken.Sak 3: Styret bør komme med en offentlig uttalse angående Offerspill SK
  Styreleder skal jobbe fram et utkast til uttalelse og også  involvere de øvrige styremedlemmene før det kommer en offentlig uttalse. På selve styremøtet ble det presisert at det er spesisfikt virkemidlet med å sponse gratis medlemsskap til de 1000 første – med den hensikt å direkte påvirke avstemingen på kongressen via delegatfordelingen- vi er svært kritiske til. På styremøtet ble det poengtert at vi var positive til selve initiaviet med Offerspill SK,  vi liker at verdensmesteren bruker sin status til å påvirke/engasjere norske sjakkentusister og vi gleder oss til å se hva Offerspill SK kan bidra med framover. Styrets uttalelse forventes klar i i starten av kommende uke

  Sak 4: Sjakklubben Stjernen bør trekke sin søknad om opsjon for Landsturneringen 2023, hvis kongressen stemmer JA til samarbeidsavtalen.
  Dette punktet følges opp med en høringsrunde blant alle styrets medlemmer.

 3. Evt. om det er noe styret ønsker å uttale seg offentlig om
  Dette er beskrevet under punkt 2: Pkt 1-4
 4. Evt. om det er noe styret ønsker å informere og involvere medlemmene i fram mot kongressen
  De tre på møtet var enig om at vi viderefører en åpen og transparent linje med informasjon til medlemmer, og at vi også fortsetter med å være åpne for innspill fra medlemmene.
  Vi er selvsagt klar over at det er mange i klubben som nå nyter sommeren, og som nå har begynt å miste interessen for saken og debatten. Det er jo noe av det fine med miljøet i Stjernen, at alle kan slentre innom på lynlørdagener i sommer uten at vi krever deres mening om denne saken i inngangsdøra ;0). Likevel vet vi at mange også ønsker informasjon, og derfor gir vi litt ekstra medlemsservice for denne krevende saken.
 5. Det praktiske rundt delegater til Kongressen
  Det er mange som ønsker å stille som delegat til kongressen i Larvik, både av styrets medlemmer, ordinære medlemmer og også et æresmedlem. Vi vil ta kontakt med flere av dere tidlig kommende uke.
 6. Eventuelt
  Ønsker dere god sommer – og inntil videre så fortsetter vi tradisjonen med å holde åpent for Lynlørdag hver eneste helg hele året!

Mvh
Vegard Ramstad

Foto: Arkivbilde fra parksjakk en tidligere sommer